Zaregulování VZT

Zaregulování vzduchových výkonů a vzduchotechniky

Zaregulování vzduchových výkonů u vzduchotechnických jednotek dle projektové dokumentace je důležité kvůli správné distribuci vzduchu do jednotlivých větraných prostor a správné funkčnosti vzduchotechnických jednotek. Se zaregulováním máme dlouholeté zkušenosti, ať už se jedná o malé rekuperační jednotky v rodinných domech nebo velké vzduchotechnické jednotky s průtokem vzduchu i 100 000 m3/h. Pro zaregulování vzduchových výkonů používáme profesionální přístroje od certifikované firmy Testo jako je vrtulkový anemometr Testo 417 který umožňuje měření ve vzduchotechnice na všech typech vzduchových vyústek a vpustí.

Dále používáme měřící přístroje od certifikované firmy AIRFLOW jako jsou termický anemometr TA440 pro měření rychlosti proudění, objemového průtoku, teploty, relativní vlhkosti a teploty rosného bodu vzduchu proudícího ve vzduchotechnickém potrubím.

Multifunkční přístroj Prohood PH721 primárně určený k měření objemového průtoku na vířivých a velkoplošných vyústkách.

Mikromanometr PVM620 určený pro přesné měření přetlaku, podtlaku a tlakové diference.