servis

Pravidelný servis předurčuje Vaši klimatizaci k dlouhodobé funkčnosti.

Na naše instalované jednotky poskytujeme prodlouženou záruku 36. nebo 60. měsíců v případě, že servis provádí naše firma.

Pravidelným servisem předejdete vytváření plísní, bakterií, prachu, znečištěnému prostředí, vyšší hlučnosti a sníženého chladícího výkonu.

Mimo klasickou údržbu, kterou si uživatel může provádět sám, je také potřeba minimálně 1x za rok provádět hlavně před začátkem chladící sezóny kompletní servis, na který je potřeba si zavolat odbornou firmu. V případě, že klimatizaci používáte i mimo letní sezónu nebo ve více znečištěném prostředí, je potřeba provádět pravidelný servis 2x nebo i více krát za rok.

Předejde tak i vyššímu riziku poruchy klimatizace, vyššímu účtu za elektřinu a případné neuznání záruky pokud máte klimatizaci stále v záruce.

Termíny hlídáme za Vás, včas se ozveme s návrhem servisu nebo revize tak, aby vše proběhlo včas a řádně.

E

Servis vnitřní jednotky

Servis vnitřní klimatizační jednotky spočívá ve vyčištění a umytí filtrační vložky, výměníku a jeho okolí vnitřní klimatizace. Dále se kontroluje funkčnost odvodu kondenzátu, čistota odtokové vaničky, elektroinstalace, provede se dezinfekce vnitřního výměníku, funkčnost odvodu kondenzátu, vyčištění odtokové vaničky a kontrola funkčnosti klimatizace.

E

Servis venkovní jednotky

Servis venkovní klimatizační jednotky spočívá ve vyčištění výměníku, vnitřních a venkovních částí jednotky, vizuální kontrola těsnosti okruhu, kontrola elektroinstalace.

zanedbany_servis_pred
zanedbany_servis_po
zanedbany_servis2_pred
zanedbany_servis2_po
zanedbany_servis3_pred
zanedbany_servis3_po